Останні новини

— Опубліковано Б. Кіндратюком статті, де згадано дзвонарство:

1. «Музична тематика на іконі «Страшний Суд» XVII століття зі Львівського музею історії релігії // Вісник Прикарпатського університету: мистецтвознавство. Вип. 35. Івано-Франківськ, 2017. С. 3–10 (надруковано наприкінці 2019 року);

2. Музична культура Західно-Української Народної Республіки (1918–1923) // Українська музика: щоквартальник. Львів, 2019. Чис. 1 (31). С. 43–59;

3. Мýзика в часи Західно-Української Народної Республіки // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки : у 3-х томах, т. 2 : З–О. Івано-Франківськ, 2019. С. 665–667;

4. Музична культура Західноукраїнської Народної Республіки // Галичина: наук. і культ.-просвіт. краєзн. часоп. До 100-річчя утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Івано-Франківськ, 2019. Ч. 32. С. 125–142.

Кампанологічні розвідки:

1. Дзвонарство Гуцульщини // Гуцульщина – слов’янська Атлантида: історія, етнокультура, персоналії, туризм: матер. міжнар. наук.-практ. конф. на пошану професора Петра Сіреджук з нагоди 70-ліття (Івано-Франківськ – Космач, 22 лист. 2019 р.). Краків – Івано-Франківськ – Космач, 2019. С. 31–57;

2. Звонарская культура Киевской Руси в исследованиях Татьяны Шашкиной // Музей и Кампанология. По материалам научно-практического симпозиума в Каргополе 2012–2018 гг. : сб. ст. / науч. ред. и сост. С. А. Старостенков, И. В. Онучина. Санк-Петербург – Каргополь, 2019. С. 16–31.

–Проконсультовано наприкінці лютого 2020 р. проектантів будівництва дзвіниці в парафії УПЦ села Монастирок Борщівського р-ну (Тернопільщина) стосовно розміщення дзвонів, навчання дзвонаря і опанування ним канонічними дзвоніннями.

— Підбираються учасники фестивалю дзвонарів, що проводиться 23 травня 2020 року в одному з монастирів поблизу м. Луцьк.