У першій половині 2023 р. Б. Кіндратюком опубліковано кампанологічні праці:

  1. Дзвони та дзвіниці в ареалі Карпат і Прикарпаття: рекреаційно-туристичний потенціал. Географія та туризм: матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (28 лютого – 1 березня 2023 р., м. Харків) / [заг. ред. Юлія Муромцева]. Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. С. 535–547. (0,8 д.а.) усіх 684 с.
  2. Педагогіка церковних і світських дзвонінь у пору Великої російсько-української війни. Наукові інновації та передові технології» (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»): журнал / [гол. ред. Євген Романенко]. Київ, 2023. № 4(18), с. 434‒443.
  3. Педагогічний потенціял відомостей про дзвонарство в «Історії мистецтва» Стівена Фартінга. Наукові інновації та передові технології (Серія «Управління та адміністрування», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»): журнал / [гол. ред. Євген Романенко]. Київ, 2023. № 5(19) 2023, с. 500–509.
  4. Церковні та світські дзвоніння в час Великої російсько-української війни: взаємозв’язок виховного й оздоровчого потенціялу. Досвід проживання російсько-української війни у вимірах пластичного мистецтва, психології мистецтва й арттерапії : зб. тез доп. круглого столу (Івано-Франківськ, 3 лютого 2023 р.) / [упоряд. Світлана Литвин-Кіндратюк, Богдан Кіндратюк]. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2023, с. 26–31.