У співавторстві зі здобувачкою освіти Х.Лучкою Б.Кіндратюк опублікував результати студій

У співавторстві зі здобувачкою освіти Христиною Лучкою (СОБ-41) Б.Кіндратюк опублікував результати студій, де згадано про оздоровчо-лікувальну дію церковних дзвонінь: Кіндратюк Б., Лучка Х. Формування культури здорового способу життя в гімназистів і ліцеїстів при вивченні біології. Доступність і неперервність освіти впродовж життя: зарубіжний досвід та національна практика: зб. тез доп. наук.-практ. інтерн.-конф. з міжнар. участю (Івано-Франківськ, 17 травня 2022 р.). Івано-Франківськ, 2022, с. 160‒165.